Takster gældende for perioden 2023

Takster gældende for perioden 1/1 - 31/12 2023

Fast afgift pr. forbruger pr. år kr. 800,00 excl. moms

Pris pr. m3 vand udgør kr. 3,75 excl. moms

Afgift ledningsført vand pr. m3 pr. år udgør kr. 6,37 excl. moms ……………………………………………………………….

A conto opkrævning foretages i februar og august på grundlag af der foregående års vandforbrug. Ved større ændringer i forbruget kan der foretages ændringer i a contoopkrævningerne. Henvendelse i den anledning kan rettes til kassereren. ……………………………………………………………….

Havevanding er ikke tilladt kl. 06.00 - 08.00 og kl. 17.00 - 19.00 ……………………………………………………………….

OBS! Ved for sen indbetaling beregnes der rente 1,5% pr. måned. Ved evt. rykker beregnes kr. 100 i gebyr + moms.

Ved lukning og/eller genåbning beregnes kr. 100 i gebyr + moms + påløbne omkostninger.

Tilslutningsafgifter.

Hus i Abildå by: 15.000,- kr.

Hus på landet: 40.000,- kr.

Landbrug: 60.000,- kr. beløbene er excl. moms.

BESTYRELSEN