Vi skylder Jens Christian stor tak

Først og i midten af halvfemserne samlede Jens Chr. Dideriksen nogle gamle gutter, som ved fælles hjælp fandt et sted hvor der stadig kunne graves lidt brunkul - her er de ved det første hejseværk.

Stående fra v. Kresten "Resdal" - Jens Chr. Dideriksen - Ejner Kristensen - Aksel Andersen

siddende fra v. - ? - Thomas Pedersen

Jens Christian tog ivrigt del i arbejdet

Efter at han blev syg fulgte han også med - her klipper han snoren til madpakkehuset.

Jens Chr. blev også foreningens første æresmedlem !

 

 

Jens Christians sidste køretur gik også forbi Abildå Brunkulsleje.