Sådan foregår en levendegørelse !

Medens guiden fortæller historien om brunkuls-brydning og øvrige "røverhistorier" er der andre der arbejder med selve garvningen!

Der bliver vist hvordan man undersøgte undergrunden,

(ved at bore efter kullene.)

Hvorefter man fjerner overjorden ( her med håndkraft )

Derefter graves noget kul op ( her fra kasse til kasse )

Hvorefter der graves noget op, som hejses op med spillet og heldes ned over soldet.

Så kører de gamle Pederhåb gravemaskiner 

Der findes i dag kun 3 køreklare ( Dansk producerede ) gravemaskiner,

deraf har vi de 2 i Abildå Brunkulsleje.

Der flyttes noget jord/sand med en "Skovgaard læsser" ( Fordson Super Major fra 1962 )

 

Der køres en tur med den re-konstruerede tipvognstog 

Der er mulighed for at se vores ny-renoverede lastbil ( Volvo fra 1959 ) 

Besøg i udstillings-huset.

 

Levendegørelse bestilles ved:

Laurits Mosegaard
Abildåvej 14
6973 Ørnhøj
tlf. 22 15 41 71