Se JUBILÆUMS-SKRIFT KLIK HER

Abildå Brunkulsleje
Her ved 25-året for foreningens start vil vi gerne udtrykke en stor anerkendelse og tak til de mennesker, der i sin tid startede foreningen og grundlagde det arbejdende museum, som det er i dag.
Den første bestyrelse, som foruden initiativtager Jens Chr. Dideriksen bestod af Thorkild Munk, Ørnhøj, Aksel Andersen, Abildå, Egon Nielsen, Vildbjerg, og Ejner Kristensen, Brande.
Mange mænd i lokalområdet har igennem årene arbejdet i Abildå Brunkulsleje, og flere af dem har efterfølgende ydet en stor indsats i bestyrelsesarbejdet.
Vi skylder dem alle en stor tak for den indsats, de har gjort for at gøre stedet så spændende som muligt. Ligeledes tak til en stor flok af hjælpere, som gerne stiller op, når der skal laves noget i lejet, og også når vi har besøg og levendegørelse.
I bestyrelsen arbejder vi på det grundlag, som blev lagt for 25 år siden og prøver at udvikle Abildå Brunkulsleje løbende, så der er noget nyt for vores publikum at komme efter. Det er en fornøjelse med besøgende fra hele landet; de kommer ofte med positive kommentarer. F.eks. har vi flere gange haft besøg af busselskaber fra Vendsyssel, hvor der har været mænd med, som tilbage i halvtredserne har arbejdet på Pedershaab Maskinfabrik – dér hvor begge vores gravemaskiner er lavet – de synes jo det er enestående, at vi holder dem kørende.
Dette er i høj grad med til, at vi er mange, der synes, at det er værd at holde liv i Abildå Brunkulsleje, så folk kan se hvordan kullene i sin tid blev gravet op, og dermed måske få et lille indtryk af det hårde slid, som det har været at arbejde i kullene.
Meget af materiellet, som foreningen har i dag, er blevet givet til stedet af forskellige firmaer. Bygningerne på stedet er opført ved hjælp af tilskud fra kommune og forskellige fonde. Ligeledes har elever og lærere på Skjern Teknikske Skole bidraget med opbygning af lokomotivet. Elever fra Silkeborg Tekniske Skole har udført plade- og malearbejde på førerhuset af vores nyerhvervede lastbil.
En stor tak skal også her lyde til folkene bag skuespillet »KULSTYKKET«, som blev opført på stedet i august måned i 2014. Stykket, der satte fokus på livet i og omkring brunkulslejerne, har i meget høj grad været med til udbrede kendskabet til Abildå Brunkulsleje.
Til slut skal lyde en tak til de mennesker, som har bidraget med indlæg til dette jubilæumsskrift.
Bestyrelsen for Abildå Brunkulsleje
Jens Nørgaard, Henning Mikkelsen, Kaj Erling Pedersen, Knud Greve og Laurits Mosegaard