Billeder som kan lokaliseres

Her vil vi prøve at indlægge nogle billeder som kan lokaliseres i landskabet -

Har du bemærkninger eller tilføjelser hører vi gerne fra dig!

Ligesom på introbilledet kan man her se bygningerne på Timringvej 9 

Fondamentet til denne silo kan i dag ses ved rastepladsen

Man kan her se marketenderi og beboelsesbarakker og i baggrunden skimtes Tiphede Kirke

Her ses ligeledes Timringvej nr. 9 i baggrunden.

Her ses gården Søndergård - Timringvej 16 og udsigten er mod TreHøje

og til venstre er det Timringvej nr. 10 

Her ses Haubjerg Timringvej 11 til venstre og til højre ses Timringvej 9

( billedet er taget nord for Timringvej )

Billedet her er taget vest for åløbet Abildå og man ser transformatortårnet som stod ved Timringvej. 

Her ses ligeledes transformatortårnet ved Timringvej.

Tipvogne trækkes op til kulsilo, med et spil på toppen af siloen - Timringvej 9 ses i baggrunden.

Her ses også Timringvej 9 i baggrunden.

Jens Sylvestersen med et læs brunkul.

   

Peder Vendelbo og co. Prøvede at pumpe vand med en vindmølle.

Gården er Haubjerg - Timringvej 11

Her ses igen timringvej 9 og 11 i baggrunden.

Transformeren ved timringvej står i baggrunden og billedet er taget fra grunden hvor Abildå Smede og Maskinforretning i dag har til huse.

Her lå i kultiden et række træhuse hvor nogle familier boede - læg mærke til dyngerne - brunkul til komfur og kakkelovn.

 

Carlo Pedersen (yders til højre) sammen med sine brødre og en søster.

De kom til Abildå for at grave kul, de boede alle i det samme hus og søsteren passede huset, lavede mad og vaskede for dem.

Billedet er timringvej 8 med del af graveområdet, Tiphede Kirke ses i baggrunden - hel til venstre ses transformatortårnet - billedet er fra ca 1955.

Noget af graveområdet set fra Abildåvej 1.

Gården bag graveområdet er Timringvej 8.

Billedet er fra ca. 1955.

Huset ved siden af haven er et træhus fra kultiden, som i dag er bygget om og tilbygget.

I Abildå findes der i dag 3 huse der som denne er startet som træhuse og over tiden er ombygget

 

Billedet her er fra Spåbæk, hvor Winther Christensen havde brunkulsleje - folkene er samlet til fotografering ( Winther Christensen er ham med slips )